Informace o školách ve starém Egyptě Učení a vzdělávání ve starém Egyptě bylo spojeno s náboženstvím.
Egypťané věřili, že veškeré znalosti a vědy dostali od bohů, známých jako Neteři. Například :
Thovt- jako bůh moudrosti a písař.

Díky tomuto bohu dokáží lidé mluvit a psát. Byl dárcem i veškerého umění, geometrie, architektury a astronomie a také vynálezcem hudby
Sešat - bohyně písemnictví, počítání a posvátné geometrie. Starala se o chrámové archivy a pomáhala při vzniku plánů staveb. Hrála také důležitou roli při obřadech provázejících zakládání těchto staveb.
Maat - bohyně pravdy a spravedlnosti, zosobňovala kosmický řád a morální kodex.
Ptah - Mimo jeho hlavní úlohy, byl patronem řemesel.https://mscepi.webnode.cz/